Visie en werkwijze

Onze visie

Wij willen onze kennis graag inzetten voor het verwerven, beheren en verantwoorden van subsidies voor projecten. Dit doen we vanuit de gedachte dat:

  • Er veel subsidie geld beschikbaar is;
  • Subsidieregelingen vaak onbenut blijven vanwege diversiteit en complexiteit van deze regelingen;
  • Organisaties vaak wel ideeën hebben maar kennis van subsidieregelingen, netwerken en projectpartners voor het opzetten van dergelijke projecten ontbreekt.

Onze werkwijze

 U kunt ABJS inzetten voor:

  1. Subsidiescan (een overzicht van de potentiele subsidiekansen voor het project
  2. Adviseren ten aanzien van de aanpak voor subsidieverwerving
  3. Opzetten van samenwerkingsprojecten
  4. Opstellen subsidieaanvragen
  5. Management en beheer van gesubsidieerde projecten (tussen- en eindrapportages)